FARSKÁ PÚŤ

FARSKÁ PÚŤ – STARÉ HORY
V sobotu 8.10.2016 sme sa vydali z našej farnosti Čierny Balog na púť k našej Nebeskej Mamke na Staré Hory. Nebolo síce najteplejšie, ale v srdciach nás hriala myšlienka spoločenstva pri Panne Márii. Pred sv. omšou o 10.30 hl v bazilike minor nám páter Dušan z rádu bosých karmelitánov, objasnil históriu chrámu Navštívenia Panny Márie a pútnického miesta Staré Hory. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďaleká Studnička prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim… Po sv. omši, ktorú celebroval správca farnosti Lukáš Tkáč sme putovali na “ružencové schody”, na ktorých sme sa modlili radostný ruženec. Za hlasného spevu “Ave Mária” sme sa dostali až k soche Panny Márie, ktorá nás vítala s otvorenou náručou. Každý si potom mohol nabrať z prameňa a v tichosti prosiť o ďalšie milosti. Je potrebné, aby sme ďakovali Pánu Bohu za každú milosť poznania našej Nebeskej Matky, skrze ktorú sa bližšie dostávame k jej synovi Ježišovi. 

Vítame Vás

Vítame Vás na stránke Rímskokatolíckej farnosti Čierny Balog